Uzman Psikolog Rukiye Vatansever

Lisans eğitimini 2010 yılında Sofya Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır. 2013 yılında yine aynı üniversiteden Klinik Psikoloji yüksek lisans programı ‘Yabancı kültürlere adaptasyon süreçleri ve aile ilişkileri’ konulu tez araştırması ile mezun olmuştur. Depresyon-panikatak tedavisi yapılan özel bir merkezde stajını tamamlamıştır.

2014 yılında çalışma hayatına başlamış olup ağırlıklı olarak; travma, kaygı bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma problemleri, performans kaygısı, Çiftler Arasında/Aile İçi Çatışmalar-İletişim Sorunları gibi sıkıntılarla başvuran danışanlar ve ailelerle psikoterapi yapmaktadır.

‘EMDR- Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’, ‘BDT- Bilişsel Davranışçı Terapi’, ve ‘Gottman Çift Terapisi’ ilkeleri ve teknikleri ışığında psikoterapi yapmaktadır.

SERTİFİKALAR

 • TR-V-OCD EMDR Tedavi Protokolü ile OKB Tedavisi, Kln. Psk. Zeynep Özmeydan, Ocak 2024
 • Yeme bozuklukları ve İçsel Aile Sistemleri workshop, Dr. Zeliha Babayiğit, Ocak 2024
 • Bağlanma, ilişkiler ve çiftler ile İçsel Aile sistemleri workshop, Dr.Zeliha Babayiğit Aralık 2024
 • İçsel Aile Sistemlerine giriş eğitimi, Dr. Zeliha Babayiğit, Ekim 2023
 • Kayıp ve Yas ile Çalışma Temel Eğitimi, Prof. Dr. Robert Neimeyer, Carolyn Ng, Ekim 2023
 • EMDR Sık kullanılan Protokoller, Emdr Avrupa Akr. Dan. Hayal Demirci, Emdr Avrupa Akr. Dan. Ahmet Cemil Ölçer, Şubat 2023
 • Emdr Avrupa Onaylı Sertifikalı Terapist Akreditasyonu, Ocak,2023
 • Anksiyete Bozuklukları ve EMDR Terapisi, Ad de Jongh, Ekim 2022
 • EMDR Terapisi: İleri Düzey EMDR Teknikleri, Ph.D.Suzy Matthijssen, Ph.D. Ad de Jongh, Ekim 2022
 • AİP Perspektifinden Borderline Kişilik Bozukluğu ve EMDR ile Terapisi, Uzm. Psk. Derya Altınay, Kln. Psk. Mustafa Çetinkaya, 29-30 Nisan 1Mayıs 2022
 • Herkes için EMDR Terapisi ve İki elin diyaloğu Çalıştayı, Udi Oren, Nisan 2022
 • II. Düzey Çift EMDR Eğitimi, Kln. Psk. Ceren Kurtay Doğan, Şubat 2022
 • EMDR ile Çifti birlikte iyileştirmek; EMDR Uygulama Workshop’u, Kln. Psk. Ceren Kurtay Doğan, Aralık 2021
 •  EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi Preworkshop, Robin Shapiro, 2021
 • EMDR Bilişsel Müdahaleler eğitimi, Uzm. Psk.Şirin Atçeken, Şubat 2021
 • Gottman Çift Terapisi 2.Düzey, Psikoloji İstanbul, Uzm.Psk.Filiz Kaya, Dr. Psk. Özge Altan Aytun, 2019
 • Bilişsel davranışçı terapi eğitimi,(70 saat) Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, 2019

            Klinik değerlendirme ve vaka formülasyonu

            Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal kaygı

            Travma sonrası stres bozukluğu

            Obsesif-kompusif bozukluk

            Yaygın kaygı bozukluğu ve depresyon

 • Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR, Uzm.Psk.Derya Altınay,2019
 • Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları ve EMDR, Uzm. Kln. Psk. Asena Yurtsever, Dr.Kln. Psk. Ayşe Bombacı, 2019
 • Kompleks travması olan danışanlarla EMDR ile çalışmak ‘Söylenmeyeni duymak’-Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver, 2019
 • Rorschach, TAT yetişkin testi eğitimi- Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Doç. Dr. İrem Erdem Atak, 2018-2019
 • Gottman Çift Terapisi 1.Düzey, Psikoloji İstanbul, Uzm.Psk.Filiz Kaya, Dr. Psk. Özge Altan Aytun, 2018
 • Gebelik ve EMDR Workshop, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Doç. Dr. Önder Kavakçı, 2018
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)2. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2017
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)1. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2016
 • Aile Danışmanlığı eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
 • Klinik Eğitim ve Psikoterapi Programı (Anksiyete bozukluklarının terapisi, duygudurum bozukluklarının terapisi, yeme bozuklukları ve dürtü kontrol bozukluklarının terapisi, somatoform bozukluklarının terapisi)- Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Oluk, 2014
 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Vaka Süpervizyonu- Psikoterapist Özlem Şen, 2014

 

SEMİNERLER:

 

 • Ulusal EMDR Kongresi, 2021

 

 • Çiftlerle Çalışırken Psikobiyolojik Yaklaşım, PACT – Eda Arduman, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi – Senem Zeytinoğlu, Psikolog Dr. Çift ve Aile Terapisti
 • Terapi Performansı-Terapist Hataları – Emre Konuk, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi – Didem Doğan, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Psikoloji Günleri- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. 2015
 • EMDR tekniği uygulamaları semineri- Ümran Korkmazlar, Kültür Üniversitesi,2015
 • Psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu, KİM Psikoloji,2016
 • Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. 2012
 • Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklarda Davranış Sorunları ile Baş etme – Nova Özel Eğitim Rehabilitasyon Danışmanlık- Psikolog Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal,2012
 • Psikolojide Nicel ve Nitel Yöntemler Semineri- EUROPLAT, The European Network for Psychology Learning and Teaching – EC Erasmus Project,Sofya 2012

Uyguladığı testler:

 • RORSCHACH- Mürekkep Lekesi Testi
 • TAT – Tematik Algı Testi
 • Çocuk çizimleri- İnsan çiz, Ağaç çiz, Aile çiz
 • MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • CAS- (Cognitive Assessment System)
 • WÇZÖ-IV Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
 • MOXO – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi
 • Çocuklarda objektif değerlendirme testleri