Stres Yönetimi

Bireyin, fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve davranışsal tepkilerdir.

Bireyin hayattan zevk alamadığı içinden hiç bir şey yapmak istemediği hem vücudu hem de düşünceleri etkilediği ruh halidir.

Kadın ve Erkeklerde ortaya çıkan çeşitli cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilmesi için gerçekleştirilen psikoterapötik süreçtir.

Sosyal durumlara karşı yoğun endişe, sosyal durumlardan kaçınma, kalp çarpıntısı-titreme, terleme vb. durumların eşlik ettiği rahatsızlık halidir.

Çarpıntı, titreme, nefes alamama, göğüste sıkışma, baş dönmesi vb. bedensel duyumların olağan dışı yoğunlukta hissedildiği bireyin kontrolünü kaybettiği ya da ölüm korkusu ile karakterize olan süreçtir.

OKB

İstenmeden gelen, belirgin kaygıya neden olan yineleyici ve sürekli düşünceler ve imgelerden oluşan, kişi tarafından bastırılmaya çalışılsa da yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler olarak kendini göstermektedir.