Özel Gereksinimli Çocuklara Danışmanlık

  • 0-6 yaş grubu çocuklarda; bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde yaşanan gelişim geriliklerine dair psikolojik testler uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucu,  çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş gelişim programı hazırlanmaktadır. Bu program doğrultusunda, özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine yönelik erken müdahale çalışmaları yapılmakta ve danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

    • Otizm,
    • Yaygın gelişimsel bozukluklar,
    • Öğrenme güçlükleri,
    • Dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu vb. nedenlerden dolayı gelişim problemleri yaşayan çocuklara yönelik, oyun terapisi, bireysel danışmanlık desteği, ev programı hazırlanması, çok yönlü uzmanlık desteğini içeren hizmetler sağlanmaktadır.

Randevu Oluştur