Çocuk, Ergen & Genç Danışmanlığı

Çocuk, ergen ve genç danışmanlığı ile psikolojik destek almak; çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve erkenden çözülebilmesi için çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır.

Aynı zamanda ergen ve genç çocuğa sahip ebeveynlerle, ebeveynlik ve çocuk yetiştirme tutumlarıyla ilgili sorunlar ve çözüm yolları çalışılmaktadır. Çocukluk dönemini takip eden ergenlik, kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişim gösterdiği dönemlerdir. Bu dönemlerde oluşması beklenen sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimlerin farkında olmak, ortaya çıkacak sorunların fark edilip, çözüm amaçlı harekete geçilmesidir.

Beylikdüzü çocuk terapisinde danışmanlık ve çocuk terapisi süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yaşanılan Sorunlar

 

  • Okul Korkusu
  • Okula Hazırlık & Uyum Süreci
  • Akran Problemleri
  • Akademik Başarısızlık
  • Ders Çalışma Güçlüğü
  • Dikkat ve Konstrasyon Bozukluğu
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Sınav ve Performans Kaygısı
  • Meslek Seçimi & Kariyer Gelişimi
  • Öfke Problemi
  • Şiddet ve Saldırganlık
  • Yalan Söyleme
  • Bağımlılık (internet, oyun vb.)
  • Alt Islatma
  • Uyku ve Yeme Problemleri
  • Tuvalet Eğitimi
  • Mastürbasyon
  • Saç, Kaş ve Tırnak Koparma/Yeme
  • Parmak Emme
  • İçe Kapanıklık
  • Öz Güven Eksikliği
  • Çekingen ve Utangaçlık
  • Fobiler (karanlık korkusu, ölüm korkusu vb)
  • Sosyal Fobi
  • Ailede Ölüm ve Yas
  • Boşanma Hazırlık ve Uyum
  • Travma
  • Kardeş İlişkileri/Kıskançlık
  • Evlat Edinme Süreci
  • Aile İlişkilerinde Sıkıntılar

Beylikdüzü pedagog

Pedagog çocuk ve ergenlerin psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip eden psikolojik danışmanlardır. Kelime anlamı olarak da ‘eğitim bilimci ve eğitimci’ olarak bilinen Pedagoglar çocuk terapisi ile çocuklara ve ebeveynlere çocuk gelişimi ve çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Beylikdüzü pedagog olarak faaliyet gösteren danışman ve eğitimciler 0-12 yaş aralığındaki çocukların duygusal ve zihinsel gelişimlerini takip eder. Fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı bireylerin yetişebilmesi için hem çocuklarla hem de ebeveynlerle sürekli bir iletişim içerisindedirler. Çocukların gelişim sürecinde oluşan olumsuzlukları tespit ederek bunların çözümü konusunda görev alırlar.

 

Uzman pedagog Beylikdüzü

Pedagoji çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine araştıran bir bilim dalıdır ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler pedagoglardır.  Sağlıklı bireyler yetiştirebilmek adına çok küçük yaşlarda başlayan bir takip sistemi ile çocukların tüm hareket ve yaklaşımları izlenerek onların en doğru şekilde eğitilmesi sağlanır.

Eğer çocuklarınızda sıra dışı bazı davranışlar tespit ediyorsanız uzman pedagog Beylikdüzü desteği ile bu davranışların nedenini ve çözümünü tespit edebilirsiniz.  Çocukluk yaşlarda yaşanan travmaların bir insanın tüm yaşamını çok önemli ölçüde etkilediğini bilmeli ve çocuğunuz herhangi bir travmaya maruz kaldığında iyi bir pedagog ile birlikte bu travmayı atlatmasını sağlayabilirsiniz.

Beylikdüzü En İyi Pedagog

Pedagoglar 0-12 yaş aralığındaki çocuklar ile ilgilenen uzmanlardır. Kreş, ana okulu, çocuk yuvaları, aile ve çocuk mahkemesi gibi farklı birçok kurumda görev alan Pedagoglar aynı zamanda özel kliniklerde önemli bazı problemi bulunan çocuklar için eğitim ve Danışmanlık desteği vermektedir. Çocuğunuz da gözlemlediğiniz sıra dışı ve olumsuz durumlar için Beylikdüzü en iyi pedagog arayışınızı yapmalı ve bu alanda iyi bir eğitim almış olan pedagoglar ile iş birliği içerisinde olmalısınız.

Çocuğunuz ile birlikte sizler için de çocuk yetiştirme konusunda önemli desteklerde bulunacak olan pedagogların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Pedagog Beylikdüzü için o özelliklerden bazıları şöyledir;

 • Her tür durumda olumlu bir tutum içerisinde olmak,
 • Yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Yüksek ikna becerisine sahip olmak,
 • Her tür problem karşısında çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak,
 • Çocukları analiz edebilme becerisine sahip olmak,
 • Mesleki gelişime açık olmaktır.

Beylikdüzü Pedagog Fiyatları

Çocuk pedagog İstanbul Beylikdüzü alanında faaliyet gösteren pedagoglar çocuk gelişimini etkileyen her tür konu için çocuklara ve ebeveynlere rehberlik hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık ve rehberlik kapsamında verilen eğitimlerin sıklığı ve planlaması çocukların durumlarına göre değişmektedir. Ve hangi aralıklarda bir eğitim ve danışmanlık alınması gerektiği tamamen pedagog yetki ve kararına bağlıdır. Beylikdüzü pedagog fiyatları verilen danışmanlık ve rehberlik hizmetinin süresine ve detaylarına göre değişiklik göstermektedir.

Beylikdüzü pedagog rehberlik ve danışmanlık desteği için Yüksel Danışmanlık ve Gelişim Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz. Rehberlik süreci ve pedagog fiyatları hakkında en detaylı bilgilere bu şekilde ulaşabilirsiniz.

Randevu Oluştur